Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


O Concello


Corporación municipal

ALCALDE

D. José Marcote Suárez

CONCELLEIROS DO PSOE

Concelleira de Urbanismo: Dna. Soledad Vilela Romero
Concelleiro de Medio Rural: D. Alexandre Domínguez Lado
Concelleira de Servizos Sociais: Dna. Mª Rocío Mariño López

CONCELLEIROS DO BNG

Tenente Alcalde e Concelleiro do Mar: D. Xan Carlos Sar Oliveira
Concelleria de Cultura e Educación: Dna. Teresa Fernández Martínez

CONCELLEIROS DO PP

D. José Manuel Traba Fernández
D. Daniel Juan Benlloch Rivas
Dna. Mª del Rocío Marcote Canosa
D. Santiago Insua Esmorís Recamán

CONCELLEIRO DE CONVERXENCIA GALEGA

D. Juan Agustín García Pouso

Compartir: